top of page

Styret i Sabla Vittig takker for en svært vellykket kick-off

Tidlig i forrige uke ble en plakat med overskrift "Vil du være med å lage skolerevy?" hengt opp på informasjonstavlen til Vågsbygd videregående skole. Få dager senere ble dramarommet på skolen fylt med engasjerte elever som var klare for å kickstarte nåtidenes første skolerevy i Agder.Det var et spent styre som sto og ventet i den åpne døren til dramarommet på Vågsbygd etter at de hadde invitert alle elever ved skolen til åpen kick-off for deres planlagte revyforestilling. Styreleder i Sabla Vittig, Henrik Nilsen Mørch, kan fortelle at spenningen i kroppen måtte dele plass med følelser som frykt og usikkerhet.


– Ettersom skolerevy ikke er et kjent konsept på Sørlandet, er jeg naturligvis litt usikker på hvordan dette vil bli mottatt. Frykten for at ingen ønsker å delta er på dette tidspunktet svært tilstedeværende, og det til tross for at vi selv er overbevist over at dette blir et veldig gøy prosjekt.


Selv om styret, som også er initativtakerne til revyen, er svært engasjerte, har de opplevd at det ikke alltid er like lett å engasjere andre. Denne tanken deler tilsynelatende alle medlemmene i styret, noe som gjorde at de så seg nødt til å gjøre et ekstra godt arbeid også før de inviterte til kick-off.


– Vi gikk rundt til alle klasser og fortale om prosjektet, og sa at vi gjerne ønsket å få dem med på laget. Hvor stor effekt det hadde er jeg usikker på, men elevene ble i det minste glade for å få en liten pause fra undervisningen, forteller styremedlem Fia Søfting etterfulgt av en lett latter.


Det kan i ettertid bekreftes at en rekke av elevene som fikk besøk av den engasjerte revygjengen senere meldte sin interesse. Flere var åpenbart også villige til å sette av lunsjen til dette, for da styret inviterte til kick-off var det betydelig færre elever å finne i skolens kantine.


– Vi er svært fornøyde og takknemlige for at så mange møtte i dag. Dette gir oss god tro på prosessen videre, forteller styremedlem og økonomiansvarlig Lina Sæbø.


Hun kan også fortelle at det kom frem en rekke gode ideer som revyens tekstgruppe kan jobbe med videre.


– For å sørge for en bra fremdrift er det allerede etablert en tekstgruppe som jobber med å skrive sketsjer til revyen. Disse fikk mye bra å jobbe med etter at engasjerte elever sammen delte sine gøyeste tanker og ideer.


Revygruppens styreleder er også svært fornøyd med dagens oppmøte, men blir så plutselig litt bekymret igjen.


– Håper vi husket å vaske bort alle ideene fra tavlen når vi var ferdige. Hvis ikke må de som hadde time etter oss få litt av et sjokk.


– Og en stor vaskejobb, tilføyer Fia Søfting med et glimt i øyet.


Til slutt ønsker styret nok en gang å takke alle som deltok for en bra kick-off, og minner samtidig om at revygruppen fremdeles tar inn nye medlemmer.


Send da e-post til post@sablavittig.no, og meld din interesse.